Steun onze goede doelen

1. Solidariteitsfonds Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen
Het Solidariteitsfonds van het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen ondersteunt spelers getroffen door een voetbalkwetsuur en langdurig werkonbekwaam zijn.
U kunt uw bijdrage storten op BE52 4751 0450 7109

2. vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele opvoedingsondersteuning aan voor personen met autisme en hun gezin uit de Provincie West Vlaanderen.
De naam Victor verwijst naar het Latijnse “overwinnaar”:hij die leert met zijn autisme, kan overwinnaar genoemd worden.
Bezoek de website www.vzwvictor.be (klik hier)

3. vzw De Scharnier
Vzw Scharnier is een vereniging van en voor nierpatiënten, verbonden aan de kunstnierafdeling van het AZ Maria Middelares te Gent.
Vzw Scharnier ontleent zijn naam aan enerzijds ”nier” en anderzijds “scharnier”.
Het woord “nier” omvat al de nierpatiënten; dialysepatiënten en getransplanteerden. Het woord “scharnier” staat voor verbinding, schakel. De dyalise op zich is een schakel tussen nierpatiënten en zijn omgeving.
De dyalise is ook een schakel tussen nierpatiënten en transplantatie, “hoop op nieuw leven”.
De dyaliseafdeling blijft voor patiënten de thuishaven waar men samen met de familie steeds terecht kan.
Bezoek de website www.vzwscharnier.be (klik hier)

4. Kom op tegen Kanker
Bezoek de website www.komoptegenkanker.be (klik hier)