Nieuws

20-12-2018

KWVBB wens alle bestuursleden, spelers en sympathisanten prettige feestdagen, prettig kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar.
Tot in 2019 !

18-12-2018

BELANGRIJK !!!!!!! WEDSTRIJDBLADEN
Vanaf 01-01-2019 moeten zo snel mogelijk na de wedstrijd via E-mail doorgestuurd worden naar Departement Wedstrijdbladen.
E-mail: wedstrijdbladen@bedrijfsvoetbal.be

07-12-2018

KWVBB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u van dienst te kunnen zijn en de communicatie vlot te laten verlopen.
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en gegevens te beschermen. In de rubriek Privacy in het hoofdmenu laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.
Door gebruik te maken van deze website accepteert u ons privacy beleid.
KWVBB kan in de loop van de tijd dit privacy beleid wijzigen. Wij zullen de wijzigingen aankondigen op onze website. We raden u daarom aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

07-12-2018

WAT DOEN NA VOETBALONGEVAL!!!!!
Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training.
Zorg ervoor dat je het formulier "Aangifte van ongeval" in je bezit krijgt.
Dit formulier kan je bekomen via de gerechtigde correspondent/afgevaardigde/trainer/coach of je kan het hier downloaden.
Zorg dat alle bladzijden van het formulier voldoende zijn ingevuld.(zie verder de procedure van Fibam.)
Nog vragen?
Neem dan contact op met Sabine Huyghe.

19-11-2018

Op 14 november 2018 kwamen de Provinciale Penningmeester Patrick Daerden en de Provinciale Voorzitter Wlfried Lacoere bijeen in de kantoren van bvba Fibam met de zaakvoerder de heer Wouter Decoster en zijn trouwe medewerkster Mevrouw Sabine Huyghe ivm de verzekering van onze leden. Het evaluatiegesprek verliep in zeer aangename sfeer, waarbij wij mochten vernemen dat de afgesproken werkwijzen en contacten zeer gewaardeerd werden. Een nieuw procedureschema wordt eerstdaags op de website geplaatst.

11-11-2018

FAIR-PLAY AWARD
Alle ploegen die aan de competities van de KWVBB deelnemen, komen in aanmerking voor een FAIR-PLAY Award.
Wie nog in aanmerking komt om de Fair-Play Award te ontvangen vind U terug in de rubriek Clubs, Fair-Play Award of te klikken op Fair-Play Award

07-11-2018

Vanaf woensdag 6/11 gaan ze bij de Nationale Postdiensten stakingsacties houden, gespreid over enkele dagen. Het ware aangewezen om de wedstrijdbladen NIET per post te verzenden, maar ze te scannen en digitaal op te sturen.

05-11-2018

ALGEMEEN FOFAIT DAIKIN
Op datum van Woensdag 31 oktober 2018 werd het provinciaal secretariaat via email op de hoogte gebracht van de melding van een ALGEMENE FORFAIT van de club Daikin (5206). De club verklaarde niet akkoord te zijn met de uitspraken op de tuchtcommissie van 09/10/2018 en wilde niet ingaan om beroep aan te tekenen tegen die uitspraak. Volgens de reglementen van de KBVB omschreven onder Art 1526, worden alle door de club behaalde resultaten tijdens het aan gang zijnde seizoen 2018/2019, uit de uitslagen en de rangschikkingen geschrapt.