Nieuws

06-05-2019

De KWVBB organiseerde naar jaarlijkse gewoonte op Zaterdag 04 mei 2019 voor de 13de keer de Dag van het Bedrijfsvoetbal. De KW Beker van West-Vlaanderen ging naar FC Chaleur & Style een club uit het Gewest Zuid.
FC DEN Comptoir de club uit het Gewest Brugge/Kust won de titel van KW Provinciaal Kampioen. Een dikke Proficiat aan beide clubs. Een hartelijke dank aan het Gewest Zuid die instond voor de organisatie van dit zeer gewaardeerd evenement.

28-04-2019

Op zaterdag 04 mei 2019 vinden de PROVINCIALE FINALES plaats.
Deze zullen doorgaan op het terrein van SCT MENEN Waalvest 136 8930 MENEN (kunstgras)
Om 14 uur is er de wedstrijd KW Beker van West-Vlaanderen: FC Chaleur & Style - FC MLF
Om 16u15 is er de wedstrijd KW Provinciale Kampioen West-Vlaanderen: FC Den Comptoir - VKP Sadef
Inkom Gratis en iedereen is welkom

17-04-2019

KAMPIOENEN 2018-2019
KWVBB wenst gemeend en oprecht een dikke proficiat aan VKP Sadef en FC Den Comptoir met het behalen van de verdiende kampioenstitel in hun Gewest en wensen hen alvast heel veel succes volgend seizoen in onze Provinciale Competitie!!!

07-03-2019

INTERNATIONALE VROUWENDAG IS ELK JAAR OP 8 MAART.
Internationale Vrouwendag betekent niet dat je een vrouw bloemen geeft of haar vertelt dat ze fantastisch is. De dag, 8 maart, staat symbool voor de strijd die vrouwen wereldwijd hebben moeten leveren om gelijke rechten te verwerven, en het herinnert ons eraan hoeveel werk er nog gedaan moet worden.
De vrouw een plaats te geven waar de mannen van opkijken, de vrouwen zich niet laten wegcijferen in de voetbalwereld, die vooral de mannen overheersen.
Omdat de dingen die vrouwen doen, vooral als het met het huishouden te maken heeft (kinderen opvoeden, schoonmaken, koken) vaak over het hoofd worden gezien helpt deze dag mensen eraan herinneren wat een belangrijke dingen vrouwen in onze vereniging doen. Volgens het onderzoek van departement aansluitingen blijkt dat er 36 vrouwen bij onze groepering zijn aangesloten of zo'n 2,15 %.
Doelstelling van de K.VV.V.B.B.
1. Het ledenaantal vrouwen, 27 op datum van 03/03/2018, verdubbelen.
2 Meer verantwoordelijke functies integreren binnen de clubwerking.
3. De functie(s) van Voorzitter, zowel op clubvlak, op gewestelijk en provinciaal vlak te laten invullen door een vrouw.

30-01-2019

De Koninklijke West-Vlaamse bedrijfsvoetbalbond bestaat 95 jaar.
Het begon allemaal op 30 januari 1924 waar in Brussel de K.W-VL. Bedrijfssportbond werd aangesloten en ingeschreven onder het stamboeknummer 350 in de registers van K.B.V.B/ Voetbal Vlaanderen.
Wij zijn enorm trots op het feit, dat we dit jubileum mogen aankondigen. Als we om ons heen kijken dan zijn diverse bedrijfs- en amateurverenigingen helaas in de afgelopen jaren weggevallen maar KWVBB is “still going strong” met de vele wijzigingen in ons bestuur en een uitstekende werking van mannen en een paar vrouwen die met een aanbod van actuele thema’s en activiteiten nog steeds wat betekenen voor onze clubs en leden.
De aankondiging dit jaar is de eerste van een reeks meldingen en activiteiten, die jaarlijks zullen worden georganiseerd tot we, in 2024, de memorabele leeftijd van 100 jaar hebben bereikt. Bereidt je er derhalve vast op voor, dat je de komende periode deze website in de gaten kunt blijven houden.

07-12-2018

KWVBB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u van dienst te kunnen zijn en de communicatie vlot te laten verlopen.
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en gegevens te beschermen. In de rubriek Privacy in het hoofdmenu laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.
Door gebruik te maken van deze website accepteert u ons privacy beleid.
KWVBB kan in de loop van de tijd dit privacy beleid wijzigen. Wij zullen de wijzigingen aankondigen op onze website. We raden u daarom aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

07-12-2018

WAT DOEN NA VOETBALONGEVAL!!!!!
Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training.
Zorg ervoor dat je het formulier "Aangifte van ongeval" in je bezit krijgt.
Dit formulier kan je bekomen via de gerechtigde correspondent/afgevaardigde/trainer/coach of je kan het hier downloaden.
Zorg dat alle bladzijden van het formulier voldoende zijn ingevuld.(zie verder de procedure van Fibam.)
Nog vragen?
Neem dan contact op met Sabine Huyghe.

19-11-2018

Op 14 november 2018 kwamen de Provinciale Penningmeester Patrick Daerden en de Provinciale Voorzitter Wlfried Lacoere bijeen in de kantoren van bvba Fibam met de zaakvoerder de heer Wouter Decoster en zijn trouwe medewerkster Mevrouw Sabine Huyghe ivm de verzekering van onze leden. Het evaluatiegesprek verliep in zeer aangename sfeer, waarbij wij mochten vernemen dat de afgesproken werkwijzen en contacten zeer gewaardeerd werden. Een nieuw procedureschema wordt eerstdaags op de website geplaatst.

06-06-2018

In de gezellige Peristilium zaal op het domein Dominiek Savio vond op Zaterdag 26 mei 2018 de Algemene Provinciale Statutaire vergadering plaats. Voorzitter Wilfried Lacoere sprak mooie woorden toe tot de hoogwaardigheidsbekleders en verdienstelijke leden. Na het officiële gedeelte startte om 11.30 de receptie en velen waren onder de indruk. E.e.a. is te zien op enkele foto’s van deze morgen, die te zien zijn via onze online fotoalbum.

24-05-2018

Jaarverslag 2017-2018
Het is met plezier dat wij aankondigen dat het jaarverslag van de Koninklijke West-Vlaamse bedrijfsvoetbalbond vanaf vandaag beschikbaar is op onze website.
De algemene vergadering vindt plaats op 26 mei 2018 om 10 uur in zaal Peristilium van Dominiek Savio te Gits.