Nieuws

11-11-2018

FAIR-PLAY AWARD
Alle ploegen die aan de competities van de KWVBB deelnemen, komen in aanmerking voor een FAIR-PLAY Award.
Wie nog in aanmerking komt om de Fair-Play Award te ontvangen vind U terug in de rubriek Clubs, Fair-Play Award of te klikken op Fair-Play Award

07-11-2018

Vanaf woensdag 6/11 gaan ze bij de Nationale Postdiensten stakingsacties houden, gespreid over enkele dagen. Het ware aangewezen om de wedstrijdbladen NIET per post te verzenden, maar ze te scannen en digitaal op te sturen.

05-11-2018

ALGEMEEN FOFAIT DAIKIN
Op datum van Woensdag 31 oktober 2018 werd het provinciaal secretariaat via email op de hoogte gebracht van de melding van een ALGEMENE FORFAIT van de club Daikin (5206). De club verklaarde niet akkoord te zijn met de uitspraken op de tuchtcommissie van 09/10/2018 en wilde niet ingaan om beroep aan te tekenen tegen die uitspraak. Volgens de reglementen van de KBVB omschreven onder Art 1526, worden alle door de club behaalde resultaten tijdens het aan gang zijnde seizoen 2018/2019, uit de uitslagen en de rangschikkingen geschrapt.

15-10-2018

Zaterdagnamiddag 13 oktober was onze actiedag van de 4de week van de official.Klik hierop #bedanktscheids #bedanktjury
Dit initiatief wordt zeker geapprecieerd door alle refs, zeker wat er de laatste dagen gebeurd is in het Belgisch Voetbal en ook vooral in de arbitrage. Dit doet hen deugd.Zij bedankten onze federatie Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbal voor hun inzet en tonen van respect naar onze scheidsrechters!#bedanktscheids #bedanktjury .