FAIR-PLAY AWARD

Fair-Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening Dit zijn de sleutelwoorden waaraan KWVBB veel waarde hecht. Opdat het geen holle woorden zouden zijn heeft uw KWVBB de Fair-Play Award in het leven geroepen.
Op de Provinciale Statutaire Vergadering zullen die clubs gelauwerd worden, die er in slagen het ganse seizoen te beeindigen zonder schorsingen opgelegd aan spelers of bestuursleden en gedurende het seizoen geen forfait hebben gegeven. Het betreft hier zowel schorsingen voor gele of rode kaarten, of sancties welke moeten genomen worden tegen bestuursleden of ploegafgevaardigden

Fair-Play Award Trofee seizoen 2022-2023     Stand t/m 30/06/2023

BEDRIJFSVOETBAL
       

Fair-Play winnaars vanaf seizoen 2000-2001

2022-2023 Niet uitgereikt bij gebrek aan kandidaten
2021-2022 KG Witte Beer en FC Brazza
2020-2021 Niet uitgereikt stopzetting competitie wegens Convid-19
2019-2020 Niet uitgereikt stopzetting competitie wegens Convid-19
2018-2019 FC Saro Verp.
2017-2018 Niet uitgereikt bij gebrek aan kandidaten
2016-2017 Niet uitgereikt bij gebrek aan kandidaten
2015-2016 FC D'Hulster-Rox
2014-2015 KVB Bekaert B en FC MLF
2013-2014 KVB Bekaert B en VC Menen
2012-2013 FC AZ'77
2011-2012 FC D'Hulster-Rox
2010-2011 Sodibrug en FC Remi Claeys
2009-2010 FC De Witte Lietaer
2008-2009 FC Remi Claeys
2007-2008 SK Post Oostende
2006-2007 KVK La Brugeoise
2005-2006 VK Shanks
2004-2005 KVK BEkaert B
2003-2004 FC Bouwvak Bredene en FC Dab Stasegem
2002-2003 Ro-Time FC
2001-2002 FC Dab Stasegem
2000-2001 Niet uitgereikt bij gebrek aan kandidaten