ERELEDEN

Frans Dykmans

Frans Dykmans

BRUGGE/KUST
Aangesloten bij het vroegere CBRT (Die gestart was in het seizoen 1957-58) als lid.
In het seizoen 1972-73 werdt de toenmalige voorzitter van het GEWEST BRUGGE, J.VAN RILLAER (CBRT) vervangen door FRANS DYKMANS.
Is voorzitter gebleven tot en met het seizoen 1991-92.
Is nadien lid gebleven tot en met het seizoen 2001-2002 in het GEWEST BRUGGE in het hoofdbestuur.
Is momenteel EREVOORZITTER van KPSV-BOMBARDIER, Bedrijfsvoetbal en van her vroeger Gewest Brugge/Kust.
PROVINCIE
Zetelde in het seizoen 1974-75 in het PROVINCIE COMITE voor de feestelijkheden
Was ONDERVOORZITTER in her seizoen 1976-77 tot en met 1980-81
Was VOORZITTER van 1981-82 tot en met 2002-03
Is nu EREVOORZITTER van het KWV BEDRIJFSVOETBAL
BEKER DYKMANS: Is gestart in het seizoen 1989-90
Verliezende ½ finalisten van de beker BRUGSE SPORTRAAD
Seizoen 1996-97 betwist onder de acht clubs die deelnemen aan de playoffs van REEKS II met rechtstreekse uitschakeling
Seizoen 1997-98 betwist onder de clubs die zich niet konden plaatsen voor de eindbeurt van de beker BRUGSE SPORTRAAD

Herman Vermeulen

Frans Dykmans

GEWEST BRUGGE/KUST
Aangesloten bij het vroegere BITUMAC die gestart was in het seizoen 1959-60.
Hij wordt ondervoorzitter in het seizoen 1988-1989.
In het seizoen 1991-1992 neemt hij de fakkel over van de toenmalige voorzitter Frans Dykmans.
Is nu EREVOORZITTER van het Gewest Brugge/Kust
PROVINCIE
Zetelde in het seizoen vanaf 1991-92 als lid in de PROVINCIALE COMMISSIE.
Werd ONDERVOORZITTER in het seizoen 2004-2005.
In het seizoen 2018-2019 stopte hij met alle activiteiten in het bedrijfsvoetbal.

>

Herman Houf

Herman Houf

BRUGGE/KUST
Aangesloten bij het vroegere SOFOCO die gestart was in het seizoen 1974-75.
Hij werd lid van het Gewestelijk Bestuur in het seizoen 1989-1990.
In het seizoen 1991-1992 werd hij ook ONDERVOORZITTER van het Gewestelijk Bestuur.
Is nu ERELID van het Gewest Brugge/Kust.
PROVINCIE
Zetelde in het seizoen vanaf 1994-95 als lid en controleur in de PROVINCIALE COMMISSIE tot het seizoen 2010-2011.
In het seizoen 2010-2011 stopte hij op vrijwillige basis met alle activiteiten in het bedrijfsvoetbal.

Richard Herremans

Richard Herremans

BRUGGE/KUST
Aangesloten in het seizoen 1954-1955 bij FC BRUGFINA (5082)waar hij op 25 mei 1982 bestuurslid werd.
Hij werd Gewestelijke Secretaris in het seizoen 1989-1990 en bleef dit tot het seizoen 1994-1995.
Hij werd opgevolgd door Ronny Degraeve.
In het seizoen 1995-1996 werd hij bestuurslid van VK Piramid (9225) en in het seizoen 1999-2000
. sloot hij zich als bestuurslid aan bij het nog steeds bestaande F.C. AZ’77 (8198).
Is nu ERELID van het Gewest Brugge/Kust.
PROVINCIE
Zetelde in het seizoen vanaf 1989-1990 als lid in de Provinciale Commissie.
In het seizoen 1993-1994 stopte hij wegens familiale redenen met alle activiteiten in de Provinciale commissie.

Nancy Saelens

Nancy Saelens

BRUGGE/KUST
Aangesloten in het seizoen 2002-2003 bij het vroegere RAVERSIJDE HIGHLANDERS.
Op 29-06-2005 werd zij naast secretaris Gino Billiau administratieve support, het computermanusje-van-alles van het Gewest Corpo Oostende.
Zij werd tijdens het seizoen 2006-2007 lid van SK POST OOSTENDE(8693).
In het seizoen 2009-2010 na stopzetting van het Gewest Corpo Oostende volgde zij Patrick Daerden op als gewestelijke secretaris van het Gewest Brugge/Kust.
Zij besloot in het seizoen 2017-2018 na 14 jaar de fakkel door te geven aan de jongere generatie om dan in 2018-2019 haar volledige activiteit in het Gewest te stoppen.
Is nu ERELID van het Gewest Brugge/Kust.
PROVINCIE
Na ontslag in het seizoen 2005-2006 van haar man René Delanghe werd zij in 2006 lid van de Provinciale Commissie van de Koninklijke West-Vlaamse bedrijfsvoetbalbond.
In het seizoen 2018-2019 stopte zij haar activiteiten in het bedrijfsvoetbal.

Leon Hanssen

Leon Hanssen

BRUGGE/KUST
Aangesloten in het seizoen 2002-2003 bij het vroegere KSK POLITIE (2090).
In dit zelfde seizoen werd hij tevens bestuurslid van het Gewest Corpo Oostende.
Nadat KSK Politie stopte als bedrijfsvoetbalploeg sloot hij zich aan bij FCV ALEXANDER (5126) waar hij ook bestuurslid werd.
In het seizoen 2009-2010 na stopzetting van het Gewest Corpo Oostende was hij tot 2017-2018 hij penningmeester van het Gewest Brugge/kust.
In het seizoen 2010-2011 werd hij bestuurslid van het vroegere KPSV-DE CHALET(6167) ploeg nog altijd actief onder de naam KPSV-BOMBARDIER.
Is nu ERELID van het Gewest Brugge/Kust.
PROVINCIE
Hij werd tevens commissaris in de Provinciale Commissie van de Koninklijke West-Vlaamse bedrijfsvoetbalbond waar hij André Debeuckelaere opvolgde.
In het seizoen 2018-2019 stopte hij met alle activiteiten in het bedrijfsvoetbal.
Overleed te Oostende op 11 februari 2020.